-->

vineri, 19 august 2011

Viaţa şi opera istoricului Suetonius Tranquillus


A trăit între 70 – 140 e.n., perioadă în care s-a afirmat atât ca istoric cât şi ca scriitor latin. Originar dintr-o familie de rang ecvestru din Hippo Regius (Africa), primeşte o solidă educaţie în domeniul retoricii, practică avocatura la Roma şi, graţie sprijinului prietenului său Plinius cel Tânăr, este admis ca funcţionar imperial în cancelaria lui Traian; ocupă funcţiile de a sludiis, a bibliothecis (după anul 114 e.n.), iar din anul 118, sub Hadrian (117 – 138 e.n.), pe cea de ab epistulis (secretar al cancelariei imperiale). Împreună cu protectorul său, C. Septicius Clarus, prefectul oraşului Roma, este înlăturat din funcţie în anul 121, dedicându-se în continuare carierei didactice şi scrisului.

Vieţile celor doisprezece cezari

Principala sa operă, De vita Caesarum, culegere de 12 biografii de împăraţi, începând cu Caesar şi sfârşind cu Domiţian (în 8 cărţi), redactată în jurul anului 120 e.n., s-a păstrat integral.
Fiecare biografie este abordată separat, urmărindu-se punctajul unei scheme comune. Fără a se constitui într-o istorie propriu-zisă (personalităţile sunt tratate în primul rând ca oameni şi mai puţin ca împăraţi ai Imperiului Roman), biografiile denotă capacitatea autorului în acest domeniu: imparţialitate, cercetare detaliată, bogăţia informaţiei (sunt incluse chiar şi documente de arhivă).
Preferinţa pentru detaliul psihologic, redactarea clară, precisă, fără înflorituri retorice, au făcut din Vieţile Cezarilor mai degrabă un document cultural- istoric decât operă istoriografică. Creaţia sa a influenţat sensibil evoluţia genului biografic în antichitatea târzie (Marius Maximus i-a continuat opera, Historia Augusta o citează frecvent, Aurelius Victor şi Orosius o folosesc) şi Evul Mediu, fiind însă sever judecată de istoriografia din sec. al XIX-lea şi din prima jumătate a sec. XX; studii ale ultimelor trei decenii tind a-l reabilita pe Suetonius ca biograf şi istoric. De viris illustribus (Despre viaţa oamenilor iluştri), repertoriu, în 5 părţi de biografii succinte şi precise de poeţi, oratori şi istorici, filosofi, gramatici celebri, păstrat fragmentar, oferă totuşi preţioase date despre vieţile unor autori despre care nu aveam nicio altă informaţie. Lexiconul bizantin Suda menţionează alte 9 lucrări ale lui Suetonius, despre care nu ştim aproape nimic.

Puteți să dați like şi pe Facebook pentru a fi la curent cu ultimele postări ale blogului.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Dacă ţi-a plăcut articolul poate vrei să laşi un comentariu?