-->

duminică, 26 februarie 2012

Artele plastice în Dacia

Sculptura statuară nu a fost niciodată deosebit de bogată în Dacia. Există un mic număr de portrete imperiale şi mai multe ale unor personalităţi din viaţa oraşelor. Cele mai numeroase sculpturi sunt cele funerare.
Statuile se caracterizează prin trăsături destul de atente ale figurii căreia artiştii încearcă în general să-i imprime individualitatea.


Reţinem pentru început o lucrare în bronz care reprezintă portretul împăratului Traianus Decius descoperită la Ulpia Traiana, la care se observă o tratare îngrijită a expresiei, a frizurii şi a bărbii. Faţa are o frunte înaltă, cu ochii la care se observă atât irisul cât şi pupila, cu sprâncene bogate şi buze relativ subţiri.
Un portret feminin provine din Drobeta şi ar putea reprezenta figura unei împărătese. Este lucrat din bronz aurit şi prezintă trăsături aparte, particularizate, având faţa ovală, bărbia atent modelată, nas acvilin, părul împletit şi învelit în ceafă sub formă de coc. Lucrarea este datată în sec. II e.n. şi reprezintă de fapt capul unei statui.
Un alt cap de statuie, reprezentând o femeie se păstrează la Muzeul Brukenthal fără a se cunoaşte locul descoperirii. Capul este executat din marmură şi datează din secolul al II-lea e.n.
În Muzeul de Arheologie şi Istorie din Alba Iulia se păstrează un alt cap feminin executat în piatră de calcar. Prezintă faţa ovală, nas drept şi gura fin redată.
Din Apulum mai provine şi statuia unui militar sau chiar împărat roman, îmbrăcat în platoşă având în faţă un cap de meduză,  iar personajul poartă barbă.
În privinţa picturii se constată că deşi a fost practicată, ea nu s-a mai putut păstra până în zilele noastre, decât sub forma unor resturi care nu ne mai permit a ne forma o imagine asupra a ceea ce a existat în acel timp. Există atestări scrise că anumite construcţii dispuneau de pereţi pictaţi şi porticuri pictate, la Ulpia Traiana şi la Apulum. Într-o încăpere din construcţiile aflate în staţiunea de la Boiţa, au fost descoperite bucăţi de tencuială de culoare roşu-închisă şi galbenă. Urme de pictură au mai fost observate, atât pe unele reliefuri cât şi pe statui.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Dacă ţi-a plăcut articolul poate vrei să laşi un comentariu?