-->

luni, 26 martie 2012

Cronica unui eşec aşteptat: Guvernarea Goga - Cuza

Colegul şi prietenul Aurelian Chistol, lector univ. dr. al Universităţii din Piteşti, revine în atenţia cititorului cu o lucrarea valoroasă şi extrem de utilă.  
Şi de această dată, aşa cum ne-a obişnuit deja, cu o monografie solidă, consacrată uneia dintre etapele finale (1937-1938) ale perioadei interbelice care a acoperit – pentru un termen, vai!, atât de scurt – însăşi apariţia, ascensiunea şi prăbuşirea României Mari (1918-1940).
Pentru început, prin 2004-2005, când l-am cunoscut pe autor, la Craiova, unde el tocmai descinsese de la Sibiu, după ce debutase ca tânăr doctorand. Şi-a susţinut teza de doctorat în 2006 prezentând o excelentă şi voluminoasă monografie, intitulată Guvernarea liberală Gh. Tătărescu (1934-1937). De îndată după aceea, valorificată, lucrarea a devenit una de referinţă în istoriografia română asupra problemei tratate, astfel că nu am întârziat s-o propun pentru unul din prestigioasele premii ale Academiei Române. Îmi amintesc cu plăcere ca am recomandat cartea ca ilustrând un reflex al câştigurilor istoriografice anterioare, dar, totodată, şi un impuls spre aprofundarea studiilor de specialitate privind istoria politică a României din cursul anilor ´30 ai veacului nu demult apus. Am relevat, dacă nu mă înşel, că Aurelian  Chistol realizase, în temeiul unor studii temeinice de bibliotecă şi de arhive, un studiu complet, fiind vorba de un demers ştiinţific original, excelând prin obiectivitate, sistematizare şi structurare fericită a materialelor şi a materiei, prin preocuparea pentru elementele semnificative ale construcţiei, prin tratarea lor ordonată, sistematică, logică şi convingătoare, prin îmbinarea armonioasă a analizei cu sinteza, iar, toate acestea, într-un stil ales şi plăcut, care determină oricând pe cititor să parcurgă cu deosebit interes textul integral. Prof. Univ. Dr. Gh. Buzatu


Această lucrare poate fi comandată accesând următorul link                    LD
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Dacă ţi-a plăcut articolul poate vrei să laşi un comentariu?