-->

duminică, 12 iunie 2011

USL prezintă viziunea pentru administraţia publică şi dezvoltarea regională

Potrivit USL în ceea ce priveşte instituţia primarului, acesta va beneficia de toate sporurile prevăzute de lege pentru personalul din subordine, va avea putere de decizie şi atribuţii sporite, nivelul de salarizare a personalului şi a primarilor în funcţie va fi reaşezat în funcţie de răspunderile, atribuţiile şi numărul de locuitori din comunitatea pe care o reprezintă. Totodată, viziunea USL prevede, în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţilor locale, ca suma alocată să reprezinte 2% din PIB pe an, prin Legea bugetului de stat, pe toată durata mandatului de guvernare 2012-1014.
USL are în vedere ca fondurile pentru dezvoltare să fie repartizate pe regiuni şi judeţe, prin Legea bugetului de stat. Totodată, USL are în vedere ca, din suma alocată regiunii, 50% să fie repartizată direct la judeţe, iar de aici la unităţile administrativ-teritoriale, iar 50% va fi alocată la nivel regional, prin selectarea de proiecte. USL promite că va repartiza cotele defalcate din impozitul pe venit astfel: 50% la bugetele locale pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite şi 20% la bugetul local al judeţului. 
Domeniile avute în vedere de USL vizează administraţia publică centrală, descentralizarea şi administraţia publică locală şi finanţele publice locale. Astfel, USL susţine că va depolitiza administraţia publică şi va optimiza agenţiile guvernamentale, prin introducerea standardelor de cost şi redefinirea atribuţiilor prefecţilor. De asemenea, USL doreşte să impună, ca principii ale descentralizării, transferarea către autrorităţile locale a competenţelor exclusive cu privire la politicile locale şi asigurarea integrală a resurselor financiare corespunzătoare acestui transfer. 
USL propune, totodată, şi un calendar al descentralizării, asumându-şi ca în prima lună de guvernare să elaboreze Legea cadru, în lunile 2-4 să elaboreze cadrul instituţional şi în lunile 5-6 cadrul financiar. Viziunea USL prevede şi că toate serviciile publice deconcertate ale ministerelor să devină servicii publice de interes local sau judeţean, cu excepţia muncii şi protecţiei sociale, finanţelor, apărării, poliţiei, vămilor, inspecţiei în construcţii, gospodăririi apelor şi statisticii. 

            LD 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Dacă ţi-a plăcut articolul poate vrei să laşi un comentariu?